Stilaan bereikt de leefbaarheid van onze stedelijke omgevingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn grenzen. Onze “ruimte” is een schaars goed geworden. Vlaanderen is daarbij één van de drukst bewoonde regio’s van Europa. De gestage groei van de bevolking en annex dorpen en steden zorgen voor een ongeziene druk op de leefomgeving en de natuur.“Groen” maakt versneld plaats voor het “Grijs” van de verharde oppervlakte. Nochtans staat de kleur groen bekend als rustgevend en grijs als deprimerend.

Resoluut kiezen voor integratie van “groen” binnen de ruimtelijke ordening zou blijk geven van een intelligente lange termijn visie die crisisvast is.

We kunnen deze benadering  kortweg “GOOD URBAN PRACTICE“ of “GUP“ noemen.

Een doordacht verbinden van de ruimtelijke sectoren (landbouw, industrie, wonen, natuur, sport en ontspanning) kan ervoor zorgen dat “groen” dienst doet als “verbindingsplaats” (hub) voor een leefbare, waardevolle stad. Tot op vandaag doet “groen” nog teveel dienst als opvulling, zoals een schilderij in huis. “Groen” dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de ruimtelijke inrichting.
“Good Urban Practice” leidt ertoe dat “groen” initiëel onderwerp uitmaakt van een nieuw ontwerpproject. Nieuwe technieken en een doorgedreven samenwerking (al dan niet financiëel) tussen de verschillende actoren (overheden, promotoren, burgers, ontwikkelaars, nutsmaatschappijen) zorgen ervoor dat onze openbare ruimte terug voor iedereen leefbaar wordt.

Voorbeelden (Stadspark Rotterdam - Park Spoor Noord Antwerpen) wijzen op een dalende criminaliteit en op een stijging van werkgelegenheid en toerismeinkomsten. De natuur zelf wint aan biodiversiteit en de negatieve effecten van “verstening” zoals overstromingen en te sterke opwarming in de steden worden in de kiem gesmoord.

Via dit vademecum “GOOD URBAN PRACTICE” willen we de verschillende actoren informeren over de nieuwste mogelijkheden om samen tot een duurzame, sociale, economische en ecologische integratie van “groen” in de openbare ruimte te komen.

De bedrijvengroep Disaghor-Dockx (www.disaghorgroup.be) is sinds zijn samenwerking eind 2009 één van de voornaamste leveranciers voor (tuin-)aannemers en openbare besturen in België.
Via een sterk netwerk van dépôts en technische ondersteuning “on the field” zijn we een belangrijke handelspartner voor alle bedrijven en overheden actief in de “groene ruimte“.

 

Ir. Stefaan Naeyaert
Zaakvoerder

Disaghor (Inagras) bvba
Dockx & Co bvba