webform_producten

Bodemverbetering bij bestaande bomen

Op veel plaatsen is de conditie van bomen verre van ideaal. De oorzaak is vaak onder de grond te vinden, door een tekort aan of kwalitatief slechte doorwortelbare ruimte. Een groeiplaatsverbetering dringt zich dan op.

Een mogelijke oplossing is het losbreken vande bodem door luchtinjectie, ook kortweg ‘ploffen’ genoemd. Hierbij wordt lucht onder hoge druk door een holle buis op de gewenste diepte in de bodem geperst. Door de korte luchtstoot worden bodemdeeltjes verplaatst als de lucht zich een weg zoekt.

Uit onderzoek blijkt dat luchtinjectie wisselende resultaten geeft en dat het succes sterk afhankelijk is van de manier van uitvoeren, waarbij rekening moet gehouden worden met de grondsoort, het type verdichting, de verdichtingsgraad en het vochtgehalte van de bodem. De ervaring van de uitvoerder en de juiste machine zijn dus van groot belang. Op plaatsen waar de bodemverdichting niet door het ganse bodemprofiel voorkomt, maar waar enkel een verdichte laag aanwezig is die de beworteling en de waterdoorlaatbaarheid hindert, geeft het injecteren van lucht onder hoge druk in deze laag zeer goede resultaten.

De storende laag wordt in de meeste gevallen effectief en blijvend doorbroken. Deze uitvoering wordt best altijd gecombineerd met meer structurele maatregelen. Als structurele verbeteraar worden tijdens de behandeling best  bodemverbeterende
stoffen ingebracht
, om de scheuren open te houden (GEWASSEN LAVADRAIN 2/4) of om de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur te verbeteren en het bodemleven te stimuleren (lavasubstraat).

Veel toegankelijker is het maken van voedingszuilen. Hierbij boort men in de haarwortelzone van de boom een aantal kokers, die opgevuld worden met een structuurrijk, licht en poreus substraat, zoals een mengeling van VULKATREE 0/16 en KARISOL. Om de wortelontwikkeling optimaal te stimuleren, kunnen verscheidene producten extra toegevoegd worden:

Ook het uitzetten van REGENWORMEN blijkt heel efficiënt te zijn. De gangen die zij graven, bezwijken minder snel aan bovengrondse drukkrachten. Bovendien zorgen ze voor een efficiënte omzetting van organisch materiaal. De regenwormen kunnen enkel overleven indien het ganse bodemleven op punt staat.

Toepassing van TERRA-FERTIEL (een concentraat van bodemleven op een organische drager) is dan ook aangewezen. Aansluitend wordt een jaarlijkse behandeling met NEO SOL geadviseerd, om het bodemleven blijvend te stimuleren.

 

Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en / of het verwerken in plantputten.

De materialen zijn organische of fysische bodemverbeteringsmiddelen.

Het verbeteren van de groeiplaats van een boom heeft tot doel de levensverwachting en de conditie van de boom te verbeteren. Al naargelang de werkwijze kan deze verbetering duurzaam of eerder van tijdelijke aard zijn.

Wat ook de oorzaak, de reden of de middelen zijn van en voor een groeiplaatsverbetering, er mogen onder geen beding wortels beschadigd worden.