webform_producten

Ploffen met substraatinjectie

Het verbeteren van de groeiplaats van een boom heeft tot doel de levensverwachting en de conditie van de boom te verbeteren. Al naargelang de werkwijze kan deze verbetering duurzaam of eerder van tijdelijke aard zijn.

Wat ook de oorzaak, de reden of de middelen zijn van en voor een groeiplaatsverbetering, er mogen onder geen beding wortels beschadigd worden.

De technische fiche en bestektekst kan opgevraagd worden via de link hierboven.
- Lavadrain gewassen 2/4
- Karisol
- Terra Fertiel

 

Galerij: