webform_producten

Bodemverbetering bij nieuwe aanleg

Vooraleer tot aanplant wordt overgegaan, dienen we ons goed te vergewissen van de bodemkwaliteit.

We hebben daartoe verschillende tools ter beschikking. Doorgedreven bodemanalyses geven ons een idee van enkele bodemkenmerken: zuurtegraad (pH), organische stof gehalte, minerale inhoud (N,P,K,Mg,Na). Te vaak wordt er enkel rekening gehouden met deze chemische parameters. Zelden kijkt men naar fysische parameters (porositeit, hydromorfie, drukweerstand) of biologische parameters (bodemleven, bewortelingsdiepte). Nochtans vormen de bodemfauna en -flora (regenwormen, insecten, bacteriën, schimmels en nematoden) een onontbeerlijke schakel om tot een goede afbraak van het aanwezig organische materiaal te komen. Door hun hulp bij de vorming van een hecht klei-humuscomplex staan ze direct in voor de luchtige drainerende structuur van een goede bodem die duidelijk meer ziekteweerstand genereert. Bodems rijk aan zuurstof (O2) verzorgen op hun beurt een goede terbeschikkingstelling van de nodige micro- en macronutriënten.

Een direct stimuleren van de bodem biologische processen is de eerste schakel tot het bekomen van een vruchtbare bodem.

Om de plantaanslag optimaal te laten verlopen, kunnen verscheidene producten extra toegevoegd worden aan onze bodem. Uiteraard is het altijd beter voorkomen dan genezen. Onderstaande combinaties zijn dan ook ideaal voor groeiplaatsverbetering bij aanplant.

Het verwerken van meststoffen kan zowel gebeuren bij aanleg als bij beheer. Bij aanleg worden de meststoffen verwerkt bij de grondbewerkingen.

Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten.

De materialen zijn organisch of fysische bodemverbeteringsmiddelen.