webform_producten

Daktuinen en Urban Farming

Het grootste onbenutte oppervlak in de stad vormt ongetwijfeld de daken.

Door de stilaan wijzigende klimaatomstandigheden vormen overstromingen bij plotse zware onweders een steeds groter probleem.

Creatie van een groendak in al zijn vormen (extensieve vegetatie, intensieve tuinen en zelfs urban farming) geeft niet alleen een esthetische en isolerende meerwaarde aan het gebouw. De grote waterbufferende werking heeft eveneens een directe weerslag op de belasting van het rioolnet. Bovendien biedt een groendak een perfect biotoop aan de fauna en flora. Hierdoor verhoogt steevast de biodiversiteit in de stad.

Gebruik van de juiste substraten (FLL,RAL gekeurd) en het juiste daktuinsysteem leggen de basis voor een duurzaam groendak.

Het technisch innovatief niveau, de mate van daling van milieu-effect, de architecturale harmonie met de omgeving en de opmerkzaamheid in grootte en vorm zijn goede parameters om tot een bewuste keuze voor een groendak te komen.

MISAPOR® glasschuimgranulaat is een hoogwaardig product dat voor 98% bestaat uit gerecycleerd flessenglas en 2% minerale toeslagstoffen en zo wezenlijk bijdraagt tot de bescherming van ons milieu.
MISAPOR® voldoet aan alle eisen van een solide, permanent stabiele fundering en vormt zo een bijzonder bouwmateriaal voor elke fundering/vloeropbouw.

Natuurproduct (Vulkaangesteente) bestaande uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, aangevuld met verschillend organisch materiaal met als doel een stabiel groeimedium te vormen voor de grassen. Het voldoet eveneens aan de RAL- en FLL-richtlijnen. De mengeling is heel poreus en structuurstabiel. Het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaar vermogen en een voedingswaardenbuffering voor een goede ontwikkeling van de beplanting. Ideaal voor de aanleg van gazon op de moeilijkst mogelijke plaatsen.

Natuurproduct (Vulkaangesteente) bestaande uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, aangevuld met verschillend organisch materiaal. Het voldoet eveneens aan de RAL- en FLL- richtlijnen. De mengeling is heel poreus en structuurstabiel. Het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaar vermogen en een voedingswaardenbuffering en is zeer kiem –en groeistimulerend. Ideaal voor de aanleg van beplanting en bomen op de moeilijkst mogelijke plaatsen nl. verharde ondergronden.

Natuurproduct (Vulkaangesteente) bestaande uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, aangevuld met een beperkte hoeveelheid organisch materiaal. Het voldoet eveneens aan de RAL- en FLL-richtlijnen. De mengeling is heel poreus en structuurstabiel. Het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaar vermogen en een voedingswaardenbuffering en is zeer kiem -en groeistimulerend. Ideaal voor de aanleg van groendaken. Bij extensieve sedumdaken een minimum dikte van 7 cm gebruiken. Bij semi-extensieve groendaken met o.a.

Watervasthoudende mineraalplaat van 5 cm dikte voor intensieve dakbegroening. Dit om een gewichtsbeperking te verwezenlijken van min. 130 kg/m² met dezelfde hoeveelheid aan waterbuffering bij 120 l/m² substraat (12 cm dikte). Voor een effectieve werking en goede verankering van de wortels wordt een maximum substraathoogte van 45 cm aangeraden bij het gebruikt van de MSP Heavy. Voor hellende daken kunnen de sedummatten direct op de 5 cm dikke mineraalplaten aangebracht worden.

Watervasthoudende mineraalplaat van 2,5 cm dikte voor semi-extensieve dakbegroening. Dit om een gewichtsbeperking te verwezenlijken van min. 65 kg/m² met dezelfde hoeveelheid aan waterbuffering bij 60 l/m² substraat (6 cm dikte). Voor een goede plantengroei wordt toch aangeraden om minimum 5 cm substraat bij gebruik van sedumstekken of trayplanten te gebruiken en bij sedummatten (platte daken) een substraatlaag van 3 cm volledig mineraal zonder toevoeging van organische stof.

Noppenbaan die uit twee lagen bestaat, verenigd in één rol: noppenbaan (met vlakke ondergrond) en zwart filtervlies. De noppenbaan dient als beschermlaag voor de dakdichting en als drainagelaag voor het gehele oppervlak. Het geweven filtervlies verhindert dat er vuil in de drainagelaag terechtkomt. De terrasdrain is de ideale drukvaste drainage voor de aanleg van terrassen, verhardingen, kunstgras en honingraten op daken en verharde vlakken. Houten liggers kunnen direct op de noppenbaan aangebracht worden. De dakdichting kan niet meer beschadigd worden door puntbelasting.

Polyvalente noppenbaan die uit drie lagen bestaat, verenigd in één rol: wit beschermvlies, noppenbaan met extra waterreservoir en zwart filtervlies. De noppenbaan dient als beschermlaag voor de dakdichting en als drainagelaag voor het gehele oppervlak. Het beschermvlies zorgt voor het samenhouden van de noppen om de drukvastheid van de noppenbaan te garanderen en tevens als bescherming tegen indrukking van de noppen in de dakdichting. Het geweven filtervlies verhindert dat er vuil in de drainagelaag terechtkomt.

Noppenbaan die uit twee lagen bestaat, verenigd in één rol: noppenbaan en zwart filtervlies. De noppenbaan dient als beschermlaag voor de dakdichting en als drainagelaag voor het gehele oppervlak. Het geweven filtervlies verhindert dat er vuil in de drainagelaag terechtkomt.

Wortelvaste folie voor de aanleg van groendaken en daktuinen, gebruikt als beschermlaag voor de dakdichting tegen wortelrhizomen.