webform_producten

MSP HEAVY

Watervasthoudende mineraalplaat van 5 cm dikte voor intensieve dakbegroening. Dit om een gewichtsbeperking te verwezenlijken van min. 130 kg/m² met dezelfde hoeveelheid aan waterbuffering bij 120 l/m² substraat (12 cm dikte). Voor een effectieve werking en goede verankering van de wortels wordt een maximum substraathoogte van 45 cm aangeraden bij het gebruikt van de MSP Heavy. Voor hellende daken kunnen de sedummatten direct op de 5 cm dikke mineraalplaten aangebracht worden.

Drukvaste steenwolplaten van 5 cm dikte met een hoge waterbuffer. Het materiaal is structuurstabiel, vorstbestendig en onbrandbaar. Aan te brengen los tegen elkaar bovenop de draineerlaag. De platen dienen te voldoen aan vermelde technische eigenschappen. (Zie technische fiche)

Galerij: 
MSP heavy kan 40 L/m² water absorberen
Doorsnede intensieve daktuin met MSP-plaat
Toepassing van MSP-platen voor onder gras