webform_producten

MSP light

Watervasthoudende mineraalplaat van 2,5 cm dikte voor semi-extensieve dakbegroening. Dit om een gewichtsbeperking te verwezenlijken van min. 65 kg/m² met dezelfde hoeveelheid aan waterbuffering bij 60 l/m² substraat (6 cm dikte). Voor een goede plantengroei wordt toch aangeraden om minimum 5 cm substraat bij gebruik van sedumstekken of trayplanten te gebruiken en bij sedummatten (platte daken) een substraatlaag van 3 cm volledig mineraal zonder toevoeging van organische stof.

Drukvaste steenwolplaten van 2,5 cm dikte met een hoge waterbuffer. Het materiaal is structuurstabiel, vorstbestendig en onbrandbaar. Aan te brengen los tegen elkaar bovenop de draineerlaag. De platen dienen te voldoen aan vermelde technische eigenschappen. (Zie technische fiche)

Galerij: 
MSP light absorberen tot 20 L/m² water
Opbouw met MSP tussen de drain 200 en het substraat