webform_producten

VULKAPLUS EXTENSIEF 0/12

Natuurproduct (Vulkaangesteente) bestaande uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, aangevuld met een beperkte hoeveelheid organisch materiaal. Het voldoet eveneens aan de RAL- en FLL-richtlijnen. De mengeling is heel poreus en structuurstabiel. Het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaar vermogen en een voedingswaardenbuffering en is zeer kiem -en groeistimulerend. Ideaal voor de aanleg van groendaken. Bij extensieve sedumdaken een minimum dikte van 7 cm gebruiken. Bij semi-extensieve groendaken met o.a. kruiden 10-12 cm dikte aanhouden. Het gewicht in verzadigde toestand bij 20 cm opbouwhoogte (15 kg/m²/cm) kan oplopen tot 300 kg/m².

Het mineraal/organisch substraat in kaliber 0/12 geschikt voor de aanleg van extensieve groendaken met een goede wateropnamecapaciteit en doorlaatbaarheid, poreus en structuurstabiel. Het substraat bestaat uit een gegarandeerde samenstelling van een mengeling van lavadrain, tufsteen, natuurbims, verschillende kleisoorten en een lavabodem nl. Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit aangevuld met een beperkte hoeveelheid organisch materiaal. De toegepaste dikte is minimum 7 cm bovenop een aangepast drainage noppenfolie. Er dient een verdichting verrekend te worden van minimum 20% bij verwerking. Het substraat dient te voldoen aan de RAL- en FLL-richtlijnen. De vermelde technische eigenschappen zijn van toepassing. (Zie technische fiche)          

Galerij: 
Opbouwdoorsnede extensieve daktuin
Detailfoto van de afwerking in de hoeken (Gent)
Extensieve daktuin te Blankenberge
Extensieve daktuin uitgevoerd i.s.m. Vulkatec substraten in Engeland