webform_producten

vulkaplus intenstief 0/12

Natuurproduct (Vulkaangesteente) bestaande uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, aangevuld met verschillend organisch materiaal. Het voldoet eveneens aan de RAL- en FLL- richtlijnen. De mengeling is heel poreus en structuurstabiel. Het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaar vermogen en een voedingswaardenbuffering en is zeer kiem –en groeistimulerend. Ideaal voor de aanleg van beplanting en bomen op de moeilijkst mogelijke plaatsen nl. verharde ondergronden. Het gewicht in verzadigde toestand bij 20 cm opbouwhoogte (15,5 kg/m²/cm) kan oplopen tot 310 kg/m².

Kan eveneens gebruikt worden voor plantenbakken op te vullen met als groot voordeel dat dit duurzaam substraat onbeperkt kan blijven gebruikt worden mits een regelmatige bijbemesting. Onderaan de bakken kan nog een extra waterbufferende MSP-plaat voorzien worden. Bij het aanplanten van zuurminnende planten adviseren we om tuinturf (zwartveen) in te mengen in het plantgat voor een extra startbeworteling.

Het mineraal/organisch substraat in kaliber 0/12 geschikt voor de aanleg van intensieve daktuinen met een goede wateropnamecapaciteit en doorlaatbaarheid, poreus en structuurstabiel. Het substraat bestaat uit een gegarandeerde samenstelling van een mengeling van lavadrain, tufsteen, natuurbims, verschillende kleisoorten en een lavabodem nl. Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit aangevuld met organisch materiaal. De toegepaste dikte ligt tussen de 20 en 100 cm bovenop een aangepast drainage noppenfolie. Er dient een verdichting verrekend te worden van minimum 20% bij verwerking. Het substraat dient te voldoen aan de RAL-richtlijnen en FLL-richtlijnen. De vermelde technische eigenschappen zijn van toepassing. (Zie technische fiche)

Galerij: 
Doorsnede van een intensieve daktuin met en zonder MSP-plaat
onderbouwmaterialen voor een daktuin
Intensieve daktuin op ondergrondse garages te Nieuwpoort
Semi-intensieve daktuin met lavendel te Marke-Kortrijk
Detailfoto van de plaatsing van een afsluiting op een dak
Toepassing in plantvakken tussen verharding te Roeselare
Detailfoto plantvakken met substraat