webform_producten

Verhardingen

Zoals reeds eerder aangehaald vormen verhardingen een steeds groter probleem in stedelijk gebied. Daar waar mogelijk dient zo vaak
mogelijk overgegaan te worden naar een andere vorm van bestrating. Dit om de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen.

Gras en/of grinddallen vormen een goed alternatief voor de aanleg van bepading en parkings.
Door een mooie opbouw van stabiel funderingssubstraat is het mogelijk een perfect poreuze drainerende verharding aan te leggen.

Ook steentapijt (Arborevia) waarbij door middel van twee componenten lijm grind verhard wordt tot een poreus vast tapijt
is bijzonder mooi en aangenaam voor bijvoorbeeld kleinere bepadingen en/of boomspiegels.

Om gedurende de winter geen nadelige effecten te ondervinden van strooizout (zoutschade) biedt lava onder vorm van
Strooilava (1/5 mm fractie) een perfect ecologisch alternatief om de paden veilig toegankelijk te maken.

Natuurproduct (100% licht vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin, Limonit, Biotit met een diepe rood-bruine kleur en gelijkverlopende korrelgrootte en voldoet aan de FLL en RAL-richtlijnen. Ideaal product als inert afdekkingsmateriaal. Laat water, lucht en voeding gemakkelijk toe aan uw planten. Door de geringe watercapaciteit krijgen onkruiden geen kans om zich te ontwikkelen. De korrels zijn poreus, drukvast, structuurstabiel, duurzaam volgens DIN 52104 norm betreft vorstbestendigheid en winderosie.

Strooilava (1-5 mm) is het meest milieuvriendelijke alternatief voor het strooien van winterse straten. Door het preventief gebruik van de strooilava (of bij verse sneeuwval) bekomen we een goed spike-effect op winterse wegen en verhardingen. Bovendien kunnen we alle ‘negatieve’ gevolgen van klassiek strooizout elimineren, vb. zoutschade aan beplanting of beschadiging van het wegdek door corrosie. Praktisch biedt een mengsel van 2/3 strooilava en 1/3 strooizout een goed evenwicht tussen ecologie/efficiëntie/duurzaamheid.

Arborevia wordt aangewend bij de realisatie van drainerende verhardingen op basis van granulaten voor omgevingen rondom bomen, parkings of voetpaden. Het product bestaat uit een twee-componenten epoxyhars (kleurloos) en aggregaten. De gebruikte aggregaten zijn steeds stofvrij en niet poreus.

Grastegelmengsel is een uitgebalanceerd mengsel van onkruidvrije grond, humusrijke compost en het aangewezen grasmengsel. De homogene inmenging van het graszaad bevordert een gelijkmatige groei.
• Voorkomt beschadiging van de graspol door diepe inklinking van het mengsel
• Eenvoudig toepasbaar in één bewerking
• Bevat hoogwaardige CMC-compost op basis van gerecupereerde veenresten

 

Natuurproduct (100% licht vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin, Limonit, Biotit met gelijkverlopende korrelgrootte. De korrels zijn poreus, drukvast, structuurstabiel, duurzaam volgens DIN 52104 norm betreft vorstbestendigheid en winderosie. Hoge waterdoorlaatbaarheid, middelmatige wateropname bij een groot luchtvolume. Lavazand 0/8 is gemakkelijk aan te trillen en af te slepen tot een perfect geëgaliseerd vlak net zoals gestabiliseerd zand, maar dan met het voordeel van een betere waterdoorlaat- en doorwortelbaarheid.

Natuurproduct (100% licht vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin, Limonit, Biotit met gelijkverlopende korrelgrootte. De korrels zijn poreus, drukvast, structuurstabiel,duurzaam volgens DIN 52104 norm betreft vorstbestendigheid en winderosie. Hoge waterdoorlaatbaarheid, middelmatige wateropname bij een groot luchtvolume. Onderbouwlava is doorwortelbaar door de afwezigheid van cementresten.