webform_producten

Strooilava

Strooilava (1-5 mm) is het meest milieuvriendelijke alternatief voor het strooien van winterse straten. Door het preventief gebruik van de strooilava (of bij verse sneeuwval) bekomen we een goed spike-effect op winterse wegen en verhardingen. Bovendien kunnen we alle ‘negatieve’ gevolgen van klassiek strooizout elimineren, vb. zoutschade aan beplanting of beschadiging van het wegdek door corrosie. Praktisch biedt een mengsel van 2/3 strooilava en 1/3 strooizout een goed evenwicht tussen ecologie/efficiëntie/duurzaamheid. De korrels zijn poreus, drukvast, structuurstabiel, duurzaam volgens DIN 52104 norm betreft vorstbestendigheid en winderosie.

Lavaproduct met een fractie 1-5 mm voor toepassing op o.a. paden en parkings. Het product mag geen negatief effect hebben op beplanting of wegen en dient een goeie anti-slibwerking te geven aan personen, fietsen en licht vervoer. Het natuurgesteente dient toegepast te worden bovenop verse sneeuw of bevroren ondergronden aan een dosis van 50 à 100 g/m². De korrels zijn poreus, drukvast, structuurstabiel, duurzaam volgens DIN 52104 norm betreft vorstbestendigheid en winderosie. (zie technisch fiche)

Galerij: 
strooilava 1/5
strooilava anti-slip
Staal strooilava op aanvraag