Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en /
of het verwerken in plantputten.

 

Een mineraal/organisch substraat met gegarandeerde samenstelling op basis van natuurbims, lichte lava en lavabodem, in
een fractie 0-16 mm. De mengeling is heel poreus, bezit zeer goede voedingswaardebuffering en is zeer kiem-en groeistimuleerend.

 

Samenstelling :
Natuurproduct (vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, verschillende kleisoorten aangevuld
met organisch materiaal.

 

Vulkatree 0-16

De uitvoering gebeurt overeenkomstig het SB250 11-3.1.1.2 en betreft het boren van kokers met een minimale diameter
van 10 cm en een minimale diepte van 40 cm. De maximale diepte is afhankelijk van de bodemverdichting en maximale
grondwaterstand. De kokers worden opgevuld met een mengeling van :
- 50% van de organische bodemverbeteraar met 73% organische stof
- 50% van het mineraal/organisch substraat op basis van natuurbims, lichte lava en lavabodem, in een fractie 0-16 mm
In functie van de bestaande toestand kunnen bijkomende bodemverbeteringsmiddelen/meststoffen aan de mengeling
toegevoegd worden.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.