Vooraleer tot NIEUWE AANPLANT wordt overgegaan, dienen we ons goed te vergewissen van de bodemkwaliteit.

We hebben daartoe verschillende tools ter beschikking. Doorgedreven bodemanalyses geven ons een idee van enkele bodemkenmerken: zuurtegraad (pH), organische stof gehalte, minerale inhoud (N,P,K,Mg,Na).

Te vaak wordt er enkel rekening gehouden met deze chemische parameters. Zelden kijkt men naar fysische parameters (porositeit, hydromorfie, drukweerstand) of biologische parameters (bodemleven, bewortelingsdiepte). Nochtans vormen de bodemfauna –en flora (regenwormen, insecten, bacteriën, schimmels en nematoden) een onontbeerlijke schakel om tot een goede afbraak van het aanwezig organische materiaal te komen. Door hun hulp bij de vorming van een hecht klei-humuxcomplex staan ze direct in voor de luchtige drainerende structuur van een goede bodem die duidelijk meer ziekteweerstand genereert. Bodems rijk aan zuurstof (O2) verzorgen op hun beurt een goede terbeschikkingstelling van de nodige micro –en macronutriënten.

Een direct stimuleren van de bodem biologische processen is de eerste schakel tot het bekomen van een vruchtbare bodem.

Om de plantaanslag optimaal te laten verlopen, kunnen verscheidene producten extra toegevoegd worden aan onze bodem. Uiteraard is het altijd beter voorkomen dan genezen. Onderstaande combinaties zijn dan ook ideaal voor groeiplaatsverbetering bij aanplant.

Bodemverbetering nieuwe aanplant

Op veel plaatsen is de conditie van de BESTAANDE BOMEN verre van ideaal. De oorzaak is vaak onder de grond te vinden, door een tekort aan of kwalitatief slechte doorwortelbare ruimte. Een groeiplaatsverbetering dringt zich dan op.

 

Een mogelijke oplossing is het pneumatisch losbreken van de bodem, ook kortweg ‘ploffen’ genoemd. Verdichte lagen breken open, zodat er heel snel extra wortelkanalen ontstaan. Deze techniek is echter weinig duurzaam. Bij de minste belasting na toepassing, bijvoorbeeld ten gevolge van een zware regenbui, kunnen de wortelkanalen opnieuw samengedrukt worden. De afgelopen jaren zijn de ploftechnieken zodanig geëvolueerd, dat bij het ploffen ook SUBSTRAAT GEÏNJECTEERD (bestektekst verkrijgbaar) kan worden. Zo blijven de gecreëerde wortelkanalen wel bestaan en kunnen gelijktijdig ook voedingsstoffen, groeistimulatoren of gewasbeschermingsmiddelen geïnjecteerd worden. Deze methode vereist aangepaste apparatuur en heeft dus een zeker prijskaartje.

Veel toegankelijker is het maken van VOEDINGSZUILEN (bestektekst verkrijgbaar). Hierbij boort men in de haarwortelzone van de boom een aantal kokers, die opgevuld worden met een structuurrijk, licht en poreus substraat, bijvoorbeeld 50% Vulkatree 0/16 + 50% Karisol. Om de wortelontwikkeling optimaal te stimuleren, kunnen verscheidene producten extra toegevoegd worden :

Bodemverbetering bestaande bomen
[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.