Constructies:

Zoals omschreven in voorafgaand hoofdstuk (Substraten), zijn bomenzand en bomengranulaat enkel geschikt voor beperkte verkeersbelastingen. Om zwaardere belastingen op te vangen, zonder verdichting van het doorwortelbaar bodemvolume, worden ONDERGRONDSE STANDPLAATSCONSTRUCTIES aangewend. Dit kan gaan van een opeenstapeling van plastic prefabelementen tot zware betonnen constructies. Standplaatsconstructies zijn meestal duurder bij de aanleg, maar op de lange termijn levert het zeker een besparing op omdat toekomstige standplaatsproblemen kunnen vermeden worden.

 

Ondergrondse groeiplaatsconstructies hebben verscheidene voordelen :

 • creatie van een tweede maaiveld
 • geen bestratingsopdruk door de wortels (geen beschadigingen aan het wegdek)
 • hoge draagkracht (verkeer mogelijk)
 • goede beluchting en bewatering
 • geen verdichting van het groeimedium
 • geen concessies aan het groeimedium
 • ruimte voor kabels en leidingen

 

Binnen de groeiplaatsconstucties wordt een onderscheid gemaakt tussen druk spreidende constructies en wortelbunkers. Een DRUK SPREIDENDE CONSTRUCTIE heeft als doel het reduceren van de drukbelasting op de doorwortelbare ruimte. Ze wordt horizontaal bovenop een groeiplaats en onder de verharding geplaatst.

Verschillende drukspreidende constructies zijn beschikbaar, van een tijdelijk aangebrachte rijplatenbaan (ten behoeve van tijdelijke bouwactiviteiten) tot relatief eenvoudige maar zeer efficiënte geogrid-structuren en complete sandwichconstructies.

 

Sandwichconstructies zijn opgebouwd uit een laag kunststof cassettes, geplaatst op een wapeningstextiel, mogelijks in combinatie met een geogrid, en afgedekt met een niet-geweven filterdoek. Deze drukspreidende constructie is ontwikkeld om de draagkracht van bomenzand of bomengranulaat te verhogen. Ze vervangt als het ware de dikke funderingslaag, wat meer doorwortelbare ruimte impliceert. De open luchtgevulde structuur werkt tevens als natuurlijke wortelbarrière en reduceert de kans op bestratingsopdruk.

 

De Aqua multibox sandwichconstructie is opgebouwd uit zwarte, gerecycleerd polypropyleen units van 40 x 80 cm en 8 of 15 cm hoog. De units bestaan uit een basis- en een afdekelement die zodanig in verband gelegd kunnen worden, dat het deksel het totaal fixeert. Speciale verbindingsstukken zorgen ervoor dat de afzonderlijke units aan elkaar koppelen. Om extra voedingsstoffen voor de boom te voorzien, kan de cassettelaag opgevuld worden met het Boomkratsubstraat. Hoewel de druksterkte van de cassettes meer dan 1000 kN/m2 bedraagt, zijn ze niet geschikt voor grote belastingen en intensief verkeer. Het blijft een kunststof gegeven.

 

 

Aqua Multibox

Voor zwaar en intensief verkeer adviseren we een Watershell wortelbrug; een zelfdragende, drukspreidende groeiplaatsconstructies waarbij enkel een tweede maaiveld gecreëerd wordt. Ze worden vaak aangewend bij bestaande bomen; zelfs bovenop het bestaande maaiveld, indien voldoende draagkrachtig. Een wortelbrug is opgebouwd uit een gewapende betonplaat, lage Watershellcasettes en betontegels op een niet-geweven wapeningstextiel.

De Watershell Atlantis groeiplaatsconstructie bestaat uit een kunststoffen bekisting waarover beton gestort wordt, voorzien van een wapening, en waarop verschillende afwerkingen mogelijk zijn. De bekisting is opgebouwd uit betontegels, PP-voetjes, PVC-kolommen en koepelvormige Watershell-cassettes uit gerecycleerd PP van 50 cm bij 50 cm en beschikbaar in verschillende hoogtes. De zijkant van de groeiplaats wordt afgewerkt met een XPE- wand, die water- en luchttransport mogelijk maakt, maar menging met materialen buiten de constructie verhindert. De volledige constructie wordt opgevuld met een GPC-grond tot aan de onderkant van de cassettes.

 

Deze constructie heeft verscheidene voordelen :

 • geschikt voor zwaar en intensief verkeer (maximale druksterkte van 600 kN/m2)
 • zeer hoge duurzaamheid (gewelfstructuur in beton)
 • zeer flexibel :
  • lengte, breedte en hoogte zijn aanpasbaar aan de situatie (niveau grondwatertafel)
  • kruisende kabels, leidingen en boomwortels kunnen eenvoudig geïntegreegd worden
 • ook toepasbaar bij bestaande bomen, zonder maaiveldverhoging!
Watershell Atlantis
Watershell Atlantis 2

Wanneer een CONSTRUCTIE ZELFDRAGEND is, met volledige omsloten doorwortelbare ruimte, is er sprake van een fysieke wortelbunker. Binnen een wortelbunker heeft de drukbelasting van het maaiveld geen invloed op de in de wortelbunker afgeschermde doorwortelbare ruimte, waardoor er geen wortelgroeibeperkingen meer zijn en een rijkere groeiplaatsconstructiegrond, kortweg GPC-grond, met een voor bomen optimale bodemstructuur kan worden toegepast. Het gebruik van schraler bomenzand is niet nodig, aangezien de grond zelf  niet belast wordt.

 

De meest eenvoudige boombunker is een Treeblock; een prefab betonnen boomgroeiplaats met een inhoud van ca. 4 m3 (L 3 m x B 1,5 m x H 1 m). Opgevuld met GPC-grond is dit volume bijgevolg volledig doorwortelbaar. Bovendien zijn in de wanden van de bunker uitsparingen voorzien waarlangs de boomwortels verder onder de verharding kunnen doorgroeien in een draagkrachtig boomplantsubstraat. De Treeblock is geschikt voor auto- en vrachtverkeer (maximale aslast van 15 ton). Eenvoudig te installeren met een kraan en de bovengrondse plantopening kan afgewerkt worden met alle types van boomroosters. Door verschillende Treeblock-elementen aan elkaar te koppelen zijn uitbreidingen in de zowel de lengte- als de breedterichting mogelijk.

Treelblock
Treeblock 2

De GBU stratacell groeiplaatsconstructie is een modulair systeem met achthoekige units, van 510 mm bij 510 mm en 250 mm  hoog, samengesteld uit glasvezelversterkt gerecylceerd polypropyleen. Door het unieke ontwerp bereikt deze constructie als samenhangende matrix een druksterkte van 600 kN/m2, zonder in te boeten aan doorwortelbare ruimte (94%). De eenvoudige installatie, zonder verbindingselementen of vijzen, drukt de plaatsingskosten enorm. De Stratacell vormt een hoogwaardig alternatief voor de klassieke krattensystemen die op de markt beschikbaar zijn. Kunststof systemen blijven echter minder duurzaam dan betonnen groeiplaatsconstructies.

Een goedkoper alternatief voor de Stratacell is het GBU Rootspace systeem, bestaande uit koppelbare units, van 500 mm bij 500 mm en 600 mm hoog, samengesteld uit gerecycleerd polypropyleen. De open structuur vereenvoudigt het vullen en zorgt voor veel doorwortelbare ruimte. De open afdekplaat, voorzien van een aansluiting voor een beluchtingsbuis, verzekert het lucht- en watertransport. Het systeem is enkel geschikt voor kleinere verkeerslasten; de druksterkte bedraagt maximaal 300 kN/m2.

Producten

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.