In onze sterke verstedelijking veroorzaken wortels steeds meer schade aan verharding, rioleringen en nutsfaciliteiten. Onderzoek aan de Universiteit van Hannover heeft aangetoond dat enkele jaren na planten: 34% van de geplante laanbomen met een stamdiameter van 11-20 cm reeds wortelopdruk geven. 84% van de bomen met een stamdiameter van 50 cm geven reeds wortelopdruk. We kunnen dit voorkomen door te werken met een slimme keuze van wortelbarrières nl. wortelwering of wortelgeleiding.

 

Een wortelbarrière heeft als doel het voorkomen van horizontale wortelgroei door middel van ondergronds verticaal geplaatste fysieke kunststof barrière (water- en luchtdicht).

 

De verticale WORTELWERING is glad en bestaat uit een geotextiel of HDPE. Geotextiel wordt, afhankelijk van de dikte, geschat op een levensduur van 25 jaar. De levensduur van HDPE wortelwering, zoals de GBU Reroot 2000, wordt op minimaal 100 jaar geschat. De GBU Rootex, een gecoate non-woven geotextiel is lichter en soepeler dan de HDPE en daarom meer geschikt om rond leidingen te plaatsen. Deze wanden voldoen echter niet, in tegenstelling met HDPE, tegen agressieve wortels zoals van bamboe.

De verticale wortelwering wordt geplaatst op voldoende afstand van de stamvoet nl. minimum 2 m, zodat ontwikkeling van benodigde stabiliteitswortels niet wordt gehinderd en wortels dus niet beginnen rond te draaien zoals in een bloempot. Wortelwering wordt gebruikt om ondergrondse nutsfaciliteiten te beschermen en bijgevolg dus een wortelvrije zone te creëren.

 

De verticale wortelwering wordt geplaatst vanaf net boven het maaiveld (1-2 cm boven) tot in het grondwater, zodat wortels deze fysieke barrière niet kunnen passeren. Indien plaatsing tot in het grondwater niet mogelijk is, dient de barrière ten minste te worden geplaatst in een ondoorwortelbare bodemzone (sterk verdicht of zuurstofarm) zodat wortelgroei onder de barrière wordt voorkomen.

 

Het is zeker niet de bedoeling om bomen ondergronds volledig op te sluiten. Dan kom het vereiste doorwortelbare bodemvolume in het gedrang. Wortelbarrières hebben dus enkel zin waar de minimale standplaatsvereisten van de boom gerespecteerd worden.

reeroot

Naast wortelwering bestaan er tevens WORTELGELEIDINGSSYSTEMEN. Deze systemen zijn voorzien van een  verticale rib aan de binnenkant, die de wortels neerwaarts geleidt, naar een doorwortelbare zone. Wortelgeleiding kan als enige systeem worden gebruikt op een afstand van minder dan 2 m van de boomstam. Wortelgeleiding wordt gebruikt ter bescherming van wortelopdruk bij bestrating.

De GBU Reroot Rib is een flexibel, geribbeld wortelgeleidingssysteem bestaande uit 1 mm dik HDPE.

 

reeroot rib

De GBU Rootdirector is een voorgevorm vierkant wortelgeleidingssysteem met schuine wanden, zodanig dat de oppervlakte aan de onderkant groter is dan het bovenoppervlak.

Rootdirector
Root management
[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.