Producten

Droogtestress veroorzaakt meer stedelijke boomsterfte dan elke andere factor. Water is niet alleen vereist voor alle biochemische processen als fotosynthese, ademhaling en vervoer, maar ook als mechanische ondersteuning van blad en stengelweefsel. Ontoereikende (of inefficiënte) irrigatie zal resulteren in verlies van blad en de daaruit volgende daling van nieuwe scheuten. Uiteindelijk zal dit leiden tot afsterven.

Onderzoek heeft aangetoond dat bomen die proactief geïrrigeerd worden, dat wil zeggen met een regelmatig bewateringsregime, meer dan drie maal het gewicht ontwikkelen aan nieuwe wortels in de plantput t.o.v. het wachten tot de boom tekenen van droogtestress toont. Het niet pro-actief water geven houdt de boom misschien wel in leven, maar zal vaak leiden tot stamafsterving of mogelijk lange termijn structuurproblemen in de boom.

De duur en de hoeveelheid van de watergift is afhankelijk van de maat van de geplante boom, het planttype en het tijdstip. Een schatting van het vereiste watervolume ligt voor bomen maat 10/12 minstens tussen 50-100 liter water en het vereiste watervolume liggen voor maat 25/30 tussen 250-500 liter per watergift. Meestal wordt omwille van werkplanning en efficiëntie op ruime tijdsintervallen een grote hoeveelheid water gegeven. Een stelregel is dat de bodem op een tiental cm onder het maaiveld altijd min of meer vochtig moet zijn. Normaal zou een boom na één of twee groeiseizoenen voldoende grond moeten hebben doorworteld om zelfvoorzienend te zijn in zijn vochtbehoefte, zelfs in droge periodes. Dan mag ook de watergift gestopt worden.

Een boom kan slechts zelfvoorzienend zijn als het doorwortelbare bodemvolume groot genoeg is om de boom gedurende zijn volledige leven te voorzien van voldoende water. Is dit niet het geval, dan kan de boom na enkele jaren opnieuw in de problemen komen als hij de grenzen van het doorwortelbare bodemvolume bereikt heeft. In dit geval moet gedurende droge periodes opnieuw water gegeven worden. Een dergelijke periodieke watergift voor de hele levensduur van de boom is een zeer tijdsintensieve en dure maatregel. De eenmalige kost om bij de aanplanting te zorgen voor een voldoende grote standplaats, weegt hier zeker tegen op.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.