Vooraleer tot nieuwe aanplant wordt overgegaan, dienen we ons goed te vergewissen van de bodemkwaliteit.

We hebben daartoe verschillende tools ter beschikking. Doorgedreven bodemanalyses geven ons een idee van enkele bodemkenmerken: zuurtegraad (pH), organische stof gehalte, minerale inhoud (N,P,K,Mg,Na).

Te vaak wordt er enkel rekening gehouden met deze chemische parameters. Zelden kijkt men naar fysische (porositeit, hydromorfie, drukweerstand) of biologische bodemvruchtbaarheid (bodemleven, bewortelingsdiepte). Nochtans vormen de bodemfauna –en flora (regenwormen, insecten, bacteriën, schimmels en nematoden) een onontbeerlijke schakel om tot een goede afbraak van het aanwezig organische materiaal te komen. Door hun hulp bij de vorming van een hecht klei-humuxcomplex staan ze direct in voor de luchtige drainerende structuur van een goede bodem die duidelijk meer ziekteweerstand genereert. Bodems rijk aan zuurstof (O2) verzorgen op hun beurt een goede terbeschikkingstelling van de nodige micro –en macronutriënten. Een direct stimuleren van de bodem biologische processen is de eerste schakel tot het bekomen van een vruchtbare bodem.

Om het aanslaan en de ontwikkeling van bomen optimaal te laten verlopen, kunnen verscheidene producten extra toegevoegd worden aan onze bodem. Onderstaande combinaties zijn ideaal als groeiplaatsverbetering bij aanplant.

bodemverbetering bij aanleg
[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.