Producten

In onze sterke verstedelijking veroorzaken wortels steeds meer schade aan verharding, rioleringen en nutsfaciliteiten. Onderzoek aan de Universiteit van Hannover heeft aangetoond dat enkele jaren na planten: 34% van de geplante laanbomen met een stamdiameter van 11-20 cm reeds verhardingsopdruk geven. 84% van de bomen met een stamdiameter van 50 cm geven reeds wortelopdruk. We kunnen dit voorkomen door te werken met een slimme keuze van wortelbarrières nl. wortelwering of wortelgeleiding. Een wortelbarrière heeft als doel het voorkomen van horizontale wortelgroei door middel van ondergronds verticaal geplaatste fysieke kunststof barrière (water- en luchtdicht).

Wortelwering is glad en bestaat uit een geotextiel of HDPE. De levensduur van geotextiel wordt, afhankelijk van de dikte, geschat op 25 jaar. De levensduur van HDPE wortelwering, is minimaal 100 jaar. Een gecoat non-woven geotextiel is lichter en soepeler dan HDPE en daarom meer geschikt om rond leidingen te plaatsen. Deze wanden voldoen echter niet, in tegenstelling met HDPE, tegen agressieve wortels zoals van bamboe.

De verticale wortelwering wordt geplaatst op minimaal 2 m afstand van de stamvoet, zodat ontwikkeling van benodigde stabiliteitswortels niet wordt gehinderd en geen spiraalgroei ontstaat zoals in een bloempot. Wortelwering wordt gebruikt om ondergrondse nutsfaciliteiten te beschermen en bijgevolg dus een wortelvrije zone te creëren. De verticale wortelwering wordt net boven (ca. 1-2 cm) het maaiveld geplaatst tot in het grondwater, zodat wortels deze fysieke barrière niet kunnen passeren. Indien plaatsing tot in het grondwater niet mogelijk is, dient de barrière ten minste te worden geplaatst in een ondoorwortelbare bodemzone (sterk verdicht of zuurstofarm) zodat wortelgroei onder de barrière wordt voorkomen.

Het is zeker niet de bedoeling om bomen ondergronds volledig op te sluiten. Dan komt het vereiste doorwortelbare bodemvolume en de boomstabiliteit in het gedrang. Wortelbarrières hebben dus enkel zin waar de minimale standplaatsvereisten van de boom gerespecteerd worden.

Naast wortelwering bestaan er tevens wortelgeleidingsystemen. Deze systemen zijn voorzien van verticale ribben aan de binnenkant, die de wortels neerwaarts geleiden, naar een doorwortelbare zone. Wortelgeleiding kan als enige systeem worden gebruikt op een afstand van minder dan 2 m van de boomstam. Wortelgeleiding wordt gebruikt ter bescherming van wortelopdruk bij bestrating.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.