Dit is het kortste, maar weliswaar het belangrijkste hoofdstuk binnen het GUP Vademecum Water. De grootste uitdaging bestaat er immers in zoveel mogelijk aspecten van groen, blauw (water) en grijs (gebouwen en verhardingen) op een duurzame manier te combineren tot een geïntegreerd klimaatbestendig ontwerp.

Zo kan u bij een nieuwe projectontwikkeling vol goede intenties kiezen voor een extenief groendak op alle platte daken en een ondergrondse hemelwaterbuffer met herbruik voor toiletspoeling. De groendaken houden echter 50% van de neerslag vast, zodat de kans bestaat dat de ondergrondse buffer te weinig gevoed wordt. Het watertekort voor de toiletspoeling dient dan met leidingwater gecompenseerd te worden. Een gemiste kans.

Laat u begeleiden door onze experten.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.