In stedelijk gebied schiet er op maaiveldniveau vaak weinig ruimte over voor de aanleg van blauw-groene zones. Er is evenwel een enorm potentieel aan daken die vergroend kunnen worden. In België bedraagt de jaarlijks gelegde oppervlakte platte daken ongeveer 13 miljoen m2!

Groendaken spelen een belangrijke rol bij de buffering van hemelwater. De klassieke daktuinsystemen zijn er in hoofdzaak op gericht om permanent voldoende water op het dak vast te houden, zodat de vegetatie, ook gedurende langdurig droge periodes, mooi groen blijft. Dit leidt tot een reductie van de gemiddelde jaarlijkse hemelwaterafvoer. Buffering van regenwater is mogelijk in de drainagelaag, in waterbergingssplaten of in het daktuinsubstraat. Door een juiste productkeuze kan de waterbergingscapaciteit gemaximaliseerd worden.

Gezien de toenemende frequentie aan extreme neerslagbuien, is er steeds meer interesse voor systemen met een groot vrij luchtvolume, om deze piekbuien maximaal te kunnen opvangen. Bij de zogenaamde retentiedaken wordt er zoveel mogelijk neerslag tijdelijk op het dak vastgehouden en vervolgens vertraagd afgevoerd, via de regenwaterafvoer of herbruikt door de vegetatie. We spreken respectievelijk over een watervertragend systeem of een waterbergend en waterreducerend systeem.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.