Producten

Bij de creatie van groendaken op hellende daken geniet het verhinderen van afschuiven/erosie en een goede watervoorziening bijzondere aandacht.

Bij een dakhelling < 15° is de kans op afschuiving beperkt. Er zijn bijgevolg geen extra structuren noodzakelijk om schuifbelasting op te vangen.

Bij een dakhelling > 15° bestaan er 3 mogelijkheden om afschuiving te vermijden :

  1. schuifbelasting opvangen op de daknok; in evenwicht over 2 dakvlakken bij een zadel of rond/gebogen dak of verankerd aan de daknok of een opgaande gevel
  2. schuifbelasting opvangen op de dakvoet, met behulp van een opkant
  3. schuifbelasting verdelen over het volledig dakoppervlak, door op regelmatige tussenafstand opkanten te voorzien. Deze structuren worden door de dakwerker voorzien en hier dus niet verder behandeld.

We onderscheiden 4 basisconcepten in functie van dakhelling, dakvorm en de wijze waarop de schuifbelasting wordt opgevangen :

5-15°

 

15-35° + schuifbelasting op daknok : DIASCHUB 

 

15-45° + vlak dakoppervlak + schuifbelasting op dakvoet : DIADOMINO

 

15-45° + gebogen dakoppervlak + schuifbelasting op daknok : GEOWEB

 

 

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.