Producten

Stadslandbouw of Urban Farming biedt een oplossing voor de toenemende verstedelijking en het afnemende landbouwareaal.

Het Moestuindak is een kant en klaar concept dat de realisatie ervan mogelijk maakt.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.