Producten

 • De klassieke daktuinsystemen zijn er in hoofdzaak op gericht om de gemiddelde jaarlijkse afvoer van hemelwater te reduceren.
 • Gezien de toenemende frequentie aan extreme neerslagbuien, is er steeds meer interesse voor systemen die deze piekafvoeren maximaal kunnen reduceren.
 • Bij de zogenaamde retentiedaken wordt er zoveel mogelijk neerslag tijdelijk op het dak vastgehouden en vervolgens vertraagd afgevoerd, via de regenwaterafvoer of herbruikt door de vegetatie. We spreken respectievelijk over een watervertragend systeem of een waterbergend en waterreducerend systeem.
 • We onderscheiden 4 basissystemen :

 

Watervertragend systeem met VULKAMINERAL NRW 03

 • Het meest eenvoudige retentiedak.
 • Systeem zonder drainagemat en een daktuinsubstraat met een groot drainerend vermogen, m.a.w. een groot aandeel vrije luchtporiën. De piekbuien worden tijdelijk in het substraat zelf gebufferd en vervolgens vertraagd afgevoerd.
 • Ideaal als extensief retentiedak met sedumvegetatie.

 

Watervertragend systeem met  LOSSE DRAINAGEMATERIALEN

 • Systeem waarbij piekbuien tijdelijk opgevangen worden in een volumineuze drainagelaag, opgebouwd uit lichtgewicht uitvullingsmaterialen met een groot aandeel vrije luchtporiën.
 • Ideaal als intensief retentiedak.

 

Watervertragend systeem met GBU AQUAMULTIBOX

 • Systeem waarbij piekbuien tijdelijk opgevangen worden in een volumineuze drainagelaag, opgebouwd uit drukvaste, koppelbare kunststof units, met een groot luchtvolume.
 • Ideaal om een parkeerdak om te vormen tot retentiedak.

 

Waterbergend en waterreducerend systeem : PERMAVOID GROEN-BLAUWDAK

 • Systeem waarbij piekbuien effectief worden vastgehouden op het dak, in een volumineuze bufferlaag, opgebouwd uit drukvaste, koppelbare kunststof units, met een groot luchtvolume.

 • Via een ingenieus systeem wordt het gebufferde water naar het daktuinsubstraat getransporteerd en herbruikt door de beplanting. Het neerslagvolume wordt bijgevolg effectief gereduceerd.

 • Ideaal als intensief retentiedak, al dan niet in combinatie met een parkeerdak.

 

Op bovenstaande basisconcepten zijn verscheidene varianten mogelijk, in functie van maximale permanente daklast, vegetatietype, budget, bereikbaarheid, enz. We worden bij dit soort uitdagingen graag vooraf bij het project betrokken. Zo kunnen we samen een economisch, ecologisch en technisch optimale oplossing uitwerken. Met deze aanpak worden faalkosten vermeden, wordt adequaat gewerkt en kunnen we een duurzaam eindresultaat opleveren. 

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.