Zoals omschreven in het hoofdstuk Substraten, zijn bomenzand en bomengranulaat enkel geschikt voor beperkte verkeersbelastingen. Om zwaardere belastingen op te vangen, zonder verdichting van het doorwortelbaar bodemvolume, worden ondergrondse groeiplaatsconstructies aangewend. Dit kan gaan van een opeenstapeling van plastic prefabelementen tot zware betonnen constructies. Groeiplaatsconstructies zijn meestal duurder bij de aanleg, maar op de lange termijn levert het zeker een besparing op omdat toekomstige standplaatsproblemen kunnen vermeden worden.

Ondergrondse groeiplaatsconstructies hebben verscheidene voordelen :

  • creatie van een tweede maaiveld
  • geen bestratingsopdruk door de wortels (geen beschadigingen aan het wegdek)
  • hoge draagkracht (verkeer mogelijk)
  • goede beluchting en bewatering
  • geen verdichting van het groeimedium
  • geen concessies aan het groeimedium
  • ruimte voor kabels en leidingen

Binnen de groeiplaatsconstucties wordt een onderscheid gemaakt tussen drukspreidende en zelfdragende constructies. Drukspreidende constructies hebben als doel het reduceren van de drukbelasting op de doorwortelbare ruimte. Ze wordt horizontaal bovenop een groeiplaats en onder de verharding geplaatst. Zelfdragende constructies kunnen de verkeersbelasting volledig zelf dragen en de boomwortels kunnen er ongehinderd tusssendoor wortelen, in een niet-draagkrachtig boomplantsubstraat.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.