In stedelijk gebied schiet er op maaiveldniveau vaak weinig ruimte over voor de aanleg van blauw-groene zones. Er is evenwel een enorm potentieel aan daken die vergroend kunnen worden. In België bedraagt de jaarlijks gelegde oppervlakte platte daken ongeveer 13 miljoen m2!

Algemeen onderscheiden we 2 soorten groendaken in functie van de mate van onderhoud : extensieve en intensieve.  Groendaken spelen een belangrijke rol bij de buffering van hemelwater.  De klassieke systemen zijn er in hoofdzaak op gericht om de jaarlijks gemiddelde afvoer van hemelwater te reduceren. Gezien de toenemende frequentie aan extreme neerslagbuien, is er de laatste tijd veel interesse voor systemen die deze piekafvoeren maximaal kunnen reduceren. Bij deze zogenaamde retentiedaken wordt er zoveel mogelijk neerslag tijdelijk op het dak vastgehouden en vervolgens vertraagd afgevoerd, via de regenwaterafvoer of herbruikt via evapotranspiratie (som van verdamping vanop het oppervlak en transpiratie door de vegetatie).

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.