Verhardingen vormen een steeds groter probleem in stedelijk gebied. Daar waar mogelijk dient zo vaak mogelijk overgegaan te worden naar een andere vorm van bestrating. Dit om de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen.

 

Grinddallen vormen een alternatief voor de aanleg van bepading en parkings. Door een mooie opbouw van stabiele en waterdoorlatende fundering is het mogelijk een perfect poreuze drainerende verharding aan te leggen.

Pro Gravel

Ook steentapijt uit epoxyhars waarbij door middel van twee componenten lijm grind verhard wordt tot een poreus vast tapijt is bijzonder mooi en aangenaam voor bijvoorbeeld kleinere bepading en/of boomspiegels.

Gravel fix

Daarnaast zijn er de sterk opkomende groene verharding zoals de klassieke grasdallen voor intensief gebruik, maar ook het innovatievere ‘grindgazon’ voor sporadisch gebruik zoals een brandgang.

De opbouw die wij adviseren voor de grasdallen:

opbouw grasdallen
Ecorast Heavy 50

De oplossing voor een berijdbaar gazon!

Een zeer interessant en goedkoop alternatief voor ‘groene’ rijwegen, brandwegen of

parkings die slechts sporadisch gebruikt worden.

Grindgazon biedt een financieel interessant alternatief voor grastegels.

 

Hier heb je slechts een 2-ledige opbouw: funderingssubstraat en grindgazon. Zowel

in kostprijs van het product als in plaatsing kan men dus veel geld uitsparen.

 

Dit substraat, inclusief graszaad, bevat een perfecte verhouding tussen grind en voedingssubstraat

zodat het grindgazon een grote draagkracht heeft en de grasplanten

zich duurzaam kunnen handhaven. Grindgazon kan bereden worden zonder spoorvorming

te creëren. Het is een homogeen mengsel van grind, basaltlava, schuimlava,

klei, CMC-compost en graszaad met o.a. rietzwenkgras.

Opbouw grindgazon

Producten

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.