Producten

Niet-draagkrachtige boomplantsubstraten verdragen geen verdichting. Ze zijn daarom alleen toepasbaar in open grondsituaties of als vulling van een groeiplaatsconstructie. Terraviva Bomengrond is een evenwichtig mengsel van een lichte, geselecteerde teelaarde en stabiel organisch materiaal. Groeiplaatsconstructiegrond, of kortweg GPC-grond, is een verbeterd alternatief, verrijkt met humusrijke bosgrond, nuttige micro-organismen en lavadrain. Het zijn lichte en poreuze substraten, rijk aan voedingsstoffen, die een hoogwaardig alternatief vormen voor gewone teelaarde.

Voor de opvulling van sandwichconstructies, wordt Terraviva boomkratsubstraat gebruikt; een homogeen mengsel van organische componenten. De stabiele organische componenten zorgen voor een langdurige toelevering van voedingsstoffen aan de schralere ondergrond waarop de sandwichconstructie wordt toegepast. Dit waarborgt een continue groei van de boomwortels. Makkelijk in te vegen substraat door de fijne zeeffractie.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.