Een bekend boombioloog, Dr. Alex L. Shigo, beweerde ooit dat het beter is een boom van 100 euro te planten in een 200 euro plantgat dan een 200 euro dure boom te planten in een 100 euro plantgat. De conditie van de bodem waarin een boom groeit is met andere woorden bepalend voor de bovengrondse boomconditie. Indien de bestaande bodem binnen het ontwerp ongeschikt wordt geacht, kan gronduitwisseling worden toegepast met behulp van specifiek ontwikkelde boomplantsubstraten. Een zorgvuldige keuze en motivering binnen het ontwerp voor een boomplantsubstraat is belangrijk. Daar waar de bestaande bodem van nature geschikt is, is gronduitwisseling door middel van boomsubstraten niet nodig.

Binnen de boomplantsubstraten wordt een onderscheid gemaakt tussen draagkrachtige en niet-draagkrachtige substraten. Niet-draagkrachtige boomplantsubstraten verdragen geen verdichting. Ze zijn daarom alleen toepasbaar in open grondsituaties of als vulling van een groeiplaatsconstructie.  Draagkrachtige boomplantsubstraten zijn specifiek ontwikkeld voor toepassing onder verharding. Ze maken wortelontwikkeling in combinatie met specifieke civiele belastingseisen mogelijk.

boomplantsubstraten
[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.