Reviva 0/40 Boomsubstraat

  • Reviva 0/40 Bomengranulaat is een boomplantsubstraat dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de aanplanting van bomen in stedelijke omgeving.
  • Het substraat creëert een ondergrondse groeiruimte die tegelijkertijd een stabiele en duurzame onderfundering vormt voor de bovenliggende verharding.
  • Reviva Bomengranulaat is samengesteld uit lava, gebroken gebakken kleimaterialen, teelaarde en organische componenten.
  • Laag gehalte aan organische stof, zodat het substraat na verdichting structuurstabiel is.
  • Poreus substraat met een goede waterbergingscapaciteit en voldoende waterdoorlatendheid.
  • De aanwezige voedingsgrond garandeert een duurzame ontwikkeling van de boomaanplating.
  • Bij plantputten met een hangwaterprofiel kunnen bentoniet of hydro-absorberende polymeren aan het product toegevoegd worden.
  • Het type voedingsgrond met bijhorende pH worden aangepast in functie van de boomsoort.