Terraviva Basaltsubstraat 0/32

  • Terraviva Basaltsubstraat 0/32 creëert een ondergrondse groeiruimte die tegelijkertijd een stabiele en duurzame onderfundering vormt voor de bovenliggende verharding, met een uitzonderlijk hoog draagvermogen geschikt voor zwaar verkeer.
  • Terraviva Basaltsubstraat 0/32 is samengesteld uit 100 % basaltlava, geselecteerde teelaarde en organische componenten.
  • Laag gehalte aan organische stof, zodat het substraat na verdichting structuurstabiel is.
  • Poreus substraat met een goede waterbergingscapaciteit en voldoende waterdoorlatendheid.
  • De aanwezige voedingsgrond garandeert een duurzame ontwikkeling van de boomaanplating.
  • Bij plantputten met een hangwaterprofiel kunnen bentoniet of hydro-absorberende polymeren aan het product toegevoegd worden.
  • Het type voedingsgrond met bijhorende pH worden aangepast in functie van de boomsoort.