Vulkatree 0/32 Boomgranulaat

  • Natuurproduct (vulkaangesteente) bestaande uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit en verschillende kleisoorten.
  • RAL gecertificeerd.
  • De mengeling is zeer poreus, bezit een goede voedingswaardenbuffering en is zeer kiem- en groeistimulerend.
  • Vulkatree 0/32 heeft een groot draagvermogen waardoor het kan gebruikt worden als onderfunderingsmateriaal onder verharde oppervlakken.
  • Vulkatree 0/32 is een ideaal product voor boom- en heesteraanplatingen in minder gunstige groeiomstandigheden, zoals parkeerterreinen, fietspaden, enz.